Termenii de utilizare

Condiții de utilizare: 
Următorii termeni și condiții constituie un acord legal între dumneavoastră ("Dumneavoastră, utilizator Menubox") și organizația noastră ("Furnizor de servicii, Menubox") și utilizatorii platformei ("Utilizator Menubox"). Prin înregistrarea și achiziționarea ulterioară a unui pachet, sunteți de acord cu acești termeni și condiții și recunoașteți că ați citit, înțeles și acceptat Notificarea noastră privind confidențialitatea. 
Menubox vă oferă următoarele servicii ("Servicii Menubox") pentru a vă îmbunătăți experiența de oaspete în calitate de utilizator Menubox: 
1. afișarea meniului pe smartphone-ul oaspetelui: oaspetele poate accesa meniul dvs. prin scanarea unui cod QR cu smartphone-ul său 
2. chemarea unui chelner și comanda: după scanarea codului QR, oaspetele poate chema chelnerul cu smartphone-ul său la masa sa și poate comanda produsul dorit 
3. Evaluare: invitatul poate răspunde la anumite întrebări pe care le-ați specificat și vă poate lăsa comentarii. 
Menubox oferă platforma de gestionare a meniului restaurantului dvs. și platforma de vizualizare a acestuia pentru utilizatorii Menubox. Interfața de administrare Menubox generează unul sau mai multe coduri QR (care oferă vizualizarea meniului), în funcție de faptul dacă plaffordul este utilizat doar pentru a vizualiza meniul sau pentru diferitele funcții inteligente. 
Secțiunea 1 - Ce oferim 
1.1 Menubox oferă Serviciile Menubox pe bază neexclusivă, dar grupul țintă principal al Serviciului este reprezentat de persoanele care dețin și lucrează în unități de catering 
1.2 Cu excepția perioadelor de întreținere, serviciile Menubox sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În cazul oricărei defecțiuni sau întreruperi a Serviciilor Menubox sau a oricărei anomalii, vom depune toate eforturile pentru a restabili Serviciile Menubox cât mai curând posibil, după notificarea către info@menubox.ro. 
Secțiunea 2 - Cum să vă înregistrați 
2.1 Vă puteți înregistra pentru Menubox pe site-ul web (www.menubox.ro). Cu toate acestea, puteți utiliza serviciile noastre și contactându-ne prin telefon sau e-mail. Odată înregistrat, prima lună poate fi gratuită, după care puteți alege între trei tarife pe care operatorul le percepe lunar utilizatorilor Menubox. 
2.2 Prin înregistrarea pe Menubox și prin efectuarea unei achiziții ulterioare, sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre enumerate aici. Cu toate acestea, anumite servicii suplimentare pot face obiectul unor termeni și condiții separate 
2.2 Pentru a utiliza Serviciile Menubox, trebuie să: Să acceptați și să respectați Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate. Sunteți de acord și acceptați Termenii și condițiile noastre de utilizare, Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile noastre de utilizare. Sunteți singurul responsabil pentru furnizarea și menținerea unor informații corecte și a unui număr de cont bancar corect pentru noi. 
Secțiunea 3 - Cum se utilizează serviciile Menubox 
3.1. Accesul dvs. 
3.1.1 Va trebui să creați un cont de utilizator pentru a gestiona inițial detaliile unui restaurant. Dacă doriți să utilizați Menubox pentru mai multe puncte de restaurare, puteți crea mai multe conturi în interfața de administrare. După ce v-ați înregistrat, vă vom trimite un e-mail. După ce ați confirmat înregistrarea, puteți începe perioada de probă de o lună sau vă puteți abona la unul dintre pachetele pe care le oferim. Nu este necesar să furnizați detaliile cardului bancar pentru a vă înregistra, însă, după perioada de probă de o lună, pentru a vă menține detaliile la zi și pentru a continua să utilizați sistemul, va trebui să furnizați detaliile cardului bancar și, în funcție de pachetul pe care îl alegeți, vă vom încărca contul la taxa lunară stabilită în termenii și condițiile de utilizare. 
3.2. Utilizarea menubox-ului 
3.2.1. În interfața de administrare Menubox, puteți încărca toate caracteristicile importante și solicitate din punct de vedere legal ale meniului restaurantului dvs., cum ar fi prețul, ingredientele, alergenii etc. De asemenea, puteți ilustra oferta dvs. cu imagini și videoclipuri. Nu putem fi trași la răspundere în cazul în care introduceți prețuri incorecte sau date care nu corespund produsului. În plus, nu putem fi trași la răspundere pentru calitatea imaginilor și videoclipurilor încărcate și nici pentru utilizarea neautorizată a imaginilor și videoclipurilor de pe Menubox care nu vă aparțin. 
3.2.2 În Menubox, pe lângă meniul care apare, în funcție de pachetul ales, aveți posibilitatea de a configura utilizatorii Menubox pentru a face comenzi pentru masa lor și pentru a chema chelnerul la masa lor. Vă rugăm să rețineți că pentru fiecare comandă și apelare a chelnerului plasate prin Menubox, că acestea trebuie îndeplinite în conformitate cu regulile restaurantului dvs. Nu suntem răspunzători pentru orice utilizare necorespunzătoare a comenzilor sau a apelurilor chelnerilor sau pentru orice serviciu inadecvat rezultat pentru utilizatorii Menubox. 
3.2.3 Puteți seta întrebări pentru ca oaspeții dvs. să le adreseze utilizatorilor Menubox pentru a vă evalua. Aceștia pot lăsa, de asemenea, comentarii pe care doar dumneavoastră le puteți vedea. Nu vom fi răspunzători dacă adresați întrebări vulgare sau jignitoare utilizatorilor Menubox sau dacă aceștia lasă comentarii vulgare sau jignitoare pentru dumneavoastră. 
Secțiunea 4 - Durata 
4.1. Există o perioadă de probă de o (1) lună de la data finalizării înregistrării. 
4.2 După perioada de probă, dacă vă abonați la unul dintre pachetele noastre, puteți utiliza serviciile Menubox în urma plății unei taxe lunare stabilite de noi. 
4.3 Dacă nu vă abonați după perioada de probă, veți avea în continuare acces la contul dvs. timp de o lună, dar nu veți putea face nicio lucrare în acesta și nici altcineva care utilizează Menubox nu va putea să vă vadă meniul sau să utilizeze diferitele funcții ale sistemului. 4.4 Dacă vă abonați, dar nu plătiți pentru lunile următoare, contul dvs. va fi inactiv. Acest lucru înseamnă că nu veți putea face nicio modificare în interfața de administrare, iar utilizatorii Menubox nu vor putea să vă vadă meniul sau să utilizeze funcțiile inteligente. Odată ce ați plătit suma necesară, veți putea accesa din nou datele dumneavoastră, iar platforma scanată după codul QR va fi vizibilă. În cazul în care nu reușiți să plătiți, veți fi notificat prin e-mail. 
Secțiunea 5 - Condiții financiare 
5.1 Achiziționarea unuia dintre pachete permite Menubox să perceapă taxe pentru utilizarea platformei. Aceste condiții financiare pot fi modificate din când în când, cu un preaviz de treizeci (30) de zile. 
5.2 De asemenea, putem efectua servicii suplimentare pentru dvs. Aceste servicii vor fi efectuate pe baza unei oferte de taxe inițiale și vor face obiectul unei facturi suplimentare. 
5.3 În cazul unei întrebări sau dispute legate de facturare, ne puteți contacta în orice moment prin e-mail la adresa info@menubox.ro. Reclamațiile trebuie să fie făcute în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii. În caz contrar, vom considera că factura are aprobarea dumneavoastră deplină. 
5.4 Ne rezervăm dreptul de a vă percepe o taxă de serviciu sau orice altă sumă pentru utilizarea Serviciilor Menubox, cum ar fi o taxă de comoditate. 
Secțiunea 6 - Proprietatea 
6.1. Proprietatea menubox 
6.1.1.1. Deținem toate drepturile, în special toate drepturile de proprietate intelectuală și toate drepturile legate de site-ul nostru web, mărcile, logo-urile, numele de domeniu și alte semne distinctive, Serviciile Menubox, Soluția (inclusiv infrastructura software și hardware implementată sau dezvoltată de echipele noastre) și documentația acesteia și, în general, conținutul pe care vi-l furnizăm în cadrul Contractului. 
6.1.2 Nu garantăm că Serviciile Menubox vor fi lipsite de erori și/sau neîntrerupte sau că Menubox va putea corecta toate defectele din Serviciile Menubox, că Serviciile Menubox vor funcționa cu conținutul sau aplicațiile dvs. sau cu orice alt hardware, software, sisteme, servicii sau date care nu sunt furnizate de Menubox. 
6.2 Drepturile dumneavoastră de proprietate 
6.2.1 Sunteți proprietarul datelor pe care le încărcați în sistem și al informațiilor pe care le trimiteți în legătură cu activitățile dvs. și al oricăror drepturi existente asupra materialelor pe care le produceți utilizând Serviciile Menubox. În special, sunteți proprietarul exclusiv al drepturilor existente pentru meniul, logo-urile și mărcile dvs., designul grafic și/sau fotografiile și conținutul pe care îl furnizați. Nu suntem responsabili pentru încărcarea de logo-uri, imagini sau alte date care nu vă aparțin. 
Secțiunea 7 - Răspunderea 
7.1 Fiecare parte este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor condiții și, în consecință, acceptă să despăgubească cealaltă parte pentru daunele previzibile care rezultă direct din neexecutarea, executarea parțială sau necorespunzătoare a obligațiilor sale. 
7.2. În special, în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, fiecare parte are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul direct și dovedit suferit de partea respectivă, cu excepția prejudiciilor indirecte, în special a prejudiciilor comerciale, a prejudiciilor aduse imaginii părții, a pierderilor de oportunitate, a pierderilor de profit și de venit etc. 
7.3 Datele încărcate pe Menubox nu sunt confidențiale, dacă considerați că nu este legal să le dezvăluiți unei terțe părți, nu putem garanta că datele dvs. vor rămâne confidențiale și nu putem fi trași la răspundere pentru acest lucru. 
Secțiunea 8 - Date cu caracter personal 
8.1 Ne angajăm împreună cu dumneavoastră să prelucrăm datele cu caracter personal în contextul relației noastre în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Părțile se angajează să ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cerințele Regulamentului privind protecția datelor și pentru a garanta protecția drepturilor persoanelor vizate. În acest sens, fiecare parte comunică celeilalte părți toate documentele și politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal care reglementează activitățile sale. 
Secțiunea 9 - Confidențialitatea 
9.1 În special, sunt considerate confidențiale următoarele: informațiile referitoare la serviciile Menubox, serviciile dumneavoastră, know-how, strategia comercială, industrială sau organizațională, perspectivele, datele financiare, precum și orice informații conținute în documente marcate ca fiind confidențiale sau a căror confidențialitate a fost indicată în scris în momentul divulgării sau care sunt de natură confidențială (Informații confidențiale). Fiecare Parte se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale atât pe durata executării Termenilor, cât și pentru o perioadă de cinci (5) ani de la încetarea acestora din orice motiv. 
Secțiunea 10 - Rezoluție și soluționare pentru culpă 
10.1. Prezentul acord poate fi reziliat de oricare dintre părți pentru încălcarea oricăreia dintre obligațiile sale. De asemenea, acesta poate fi reziliat dacă treceți la o altă platformă de afișare a meniului QR Code. Partea care nu a încălcat obligațiile va trimite o notificare oficială prin e-mail părții care nu și-a îndeplinit obligațiile. Partea care nu încalcă obligațiile va avea la dispoziție treizeci (30) de zile de la data primirii notificării oficiale pentru a se conforma obligației sale. În caz contrar, acordul va fi reziliat automat și nu va fi afectată nicio compensație la care partea care nu se conformează poate avea dreptul. 
Secțiunea 11 - Forța majoră 
11.1 În caz de forță majoră, astfel cum este definită de legislația și jurisprudența aplicabile, răspunderea părților este exclusă. În cazul în care părțile sunt nevoite să își întrerupă relațiile din motive de forță majoră, executarea acordului se suspendă pe perioada în care partea nu își poate îndeplini obligațiile. Cu toate acestea, în cazul în care o astfel de întrerupere depășește cincisprezece (15) zile, acordul poate fi reziliat imediat de către oricare dintre părți, fără preaviz și fără ca vreuna dintre părți să fie obligată să plătească vreo despăgubire. 
Secțiunea 12 - Altele 
12.1 Părțile sunt și vor rămâne pe toată durata prezentului acord parteneri de afaceri și profesioniști independenți, fiecare dintre ele asumându-și și acționând în orice moment pe propriul risc comercial. Părțile convin, dacă este cazul, că acordul exclude în mod expres orice intenție din partea părților de a constitui o companie, un parteneriat sau orice altă structură în scopul punerii în comun a competențelor sau al împărțirii profiturilor sub orice formă, sau de a încheia orice acord care are caracteristica de a crea o ierarhie între ele sau care stabilește o subordonare a unei părți față de cealaltă. 
12.2 Menubox declară și recunoaște că activitatea Menubox pentru Utilizator nu reprezintă totalitatea veniturilor sale. 
12.3 Sub rezerva dispozițiilor legislației aplicabile, părțile își asumă în mod expres riscurile asociate cu schimbările de circumstanțe neprevăzute la momentul încheierii Contractului și fiecare parte este responsabilă pentru situațiile neprevăzute asociate cu astfel de schimbări. 
Secțiunea 13 - Legea aplicabilă - Jurisdicția 
Prezentul acord este guvernat de legile României, care este singura lege aplicabilă. În cazul unui litigiu sau al unei reclamații care decurge din sau are legătură cu prezentul acord, inclusiv, dar fără a se limita la formarea, validitatea, interpretarea, executarea și/sau soluționarea acestuia, părțile convin să caute o soluționare amiabilă cu bună credință.

Politica de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale europene. Parlamentul European a insistat întotdeauna asupra necesității de a menține un echilibru între îmbunătățirea securității și protejarea drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor și viața privată. În mai 2018 au intrat în vigoare noi norme ale UE în materie de protecție a datelor, care consolidează drepturile cetățenilor și simplifică normele aplicabile întreprinderilor în era digitală. Cercetările pregătite pentru Parlamentul European indică faptul că legislația UE referitoare la reglementarea fluxurilor de date contribuie anual cu 51,6 miliarde EUR la PIB-ul Uniunii Europene. Cercetările pregătite pentru Comisia de anchetă a Parlamentului European în vederea investigării utilizării Pegasus și a unor programe spion de supraveghere echivalente (Comisia PEGA) confirmă importanța protecției datelor pentru apărarea democrației și a libertăților individuale în UE. 

TEMEI JURIDIC 
Articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE. 

OBIECTIVE 
Uniunea trebuie să asigure aplicarea consecventă a dreptului fundamental la protecția datelor, care este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE. Poziția UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal trebuie consolidată în contextul tuturor politicilor UE, inclusiv al aplicării legii și al prevenirii criminalității, precum și în relațiile internaționale, în special într-o societate globală caracterizată prin schimbări tehnologice rapide. 

REALIZĂRI 
A. Cadrul instituțional 

1. Tratatul de la Lisabona 
Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, legislația privind protecția datelor în spațiul de libertate, securitate și justiție (SLSJ) a fost împărțită între primul pilon (protecția datelor în scopuri private și comerciale, pentru care era utilizată metoda comunitară) și cel de al treilea pilon (protecția datelor în scopul aplicării legii, la nivel interguvernamental). În consecință, procesele decizionale din cele două domenii au urmat reguli diferite. Structura pe bază de piloni a dispărut odată cu Tratatul de la Lisabona, care consolidează temeiul juridic necesar pentru dezvoltarea unui sistem mai clar și mai eficace de protecție a datelor și prevede totodată noi competențe pentru Parlament, care devine colegislator. Articolul 16 din TFUE prevede că Parlamentul și Consiliul stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre, în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. 

2. Orientările strategice pentru spațiul de libertate, securitate și justiție 

În urma programelor de la Tampere și Haga (din octombrie 1999 și, respectiv, noiembrie 2004), Consiliul European a aprobat, în decembrie 2009, programul multianual privind spațiul de libertate, securitate și justiție (SLSJ) pentru perioada 2010-2014, cunoscut sub numele de „Programul de la Stockholm”. În concluziile sale din iunie 2014, Consiliul European a definit orientările strategice pentru planificarea legislativă și operațională pentru următorii ani în cadrul SLSJ în conformitate cu articolul 68 din TFUE. Unul dintre obiectivele esențiale este o mai bună protecție a datelor personale în UE. 

B. Principalele instrumente legislative în materie de protecție a datelor 
1. Carta drepturilor fundamentale a UE 
Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE recunosc că respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal sunt drepturi fundamentale strâns legate, dar separate. 
2. Consiliul Europei 
a. Convenția 108 din 1981 
Convenția 108 din 28 ianuarie 1981 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a fost primul instrument internațional cu forță juridică obligatorie adoptat în domeniul protecției datelor. Scopul său este de a garanta tuturor persoanelor fizice respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale, și, în special, a dreptului la viața privată, în legătură cu prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Protocolul de modificare a convenției urmărește să extindă domeniul său de aplicare, să crească nivelul de protecție a datelor și să-i îmbunătățească eficacitatea. 
b. Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) Articolul 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950 stabilește dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie, a căminului și a corespondenței tuturor persoanelor. 
3. Actualele instrumente legislative ale UE în vigoare în materie de protecție a datelor 
a. Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) a devenit aplicabil în mai 2018. Normele au scopul de a proteja toți cetățenii Uniunii de încălcarea vieții private și a datelor într-o lume care se bazează din ce în ce mai mult pe date, creând în același timp un cadru mai clar și mai coerent pentru întreprinderi. Noile drepturi de care se bucură cetățenii includ consimțământul clar și afirmativ ca datele lor să fie prelucrate, precum și dreptul de a primi informații clare și ușor de înțeles cu privire la aceasta; dreptul de a fi uitat: un cetățean poate solicita ca datele sale să fie șterse; dreptul de a transfera date către un alt furnizor de servicii (de exemplu atunci când se mută de la o rețea socială la alta); precum și dreptul de a fi înștiințat când datele au fost piratate. Noile norme se aplică tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în UE, chiar dacă își au sediul în afara ei. În plus, se pot impune măsuri de remediere, cum ar fi avertismente și ordine, precum și amenzi operatorilor care încalcă normele. La 24 iunie 2020, Comisia Europeană a prezentat un raport privind evaluarea și revizuirea regulamentului[1]. 
b. Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii 
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului a devenit aplicabilă în mai 2018. Directiva protejează dreptul fundamental al cetățenilor la protecția datelor în toate cazurile în care autoritățile de aplicare a legii folosesc date cu caracter personal. Directiva garantează că datele cu caracter personal ale victimelor, ale martorilor și ale suspecților sunt protejate în mod corespunzător și facilitează cooperarea transfrontalieră în domeniul combaterii criminalității și a terorismului. La 25 iulie 2022, Comisia Europeană a publicat raportul său cu privire la aplicarea și funcționarea Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. Aceasta a fost urmată de un studiu de evaluare comandat de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) privind evaluarea punerii în aplicare a Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii[2]. 
c. Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE din 25 noiembrie 2009. Aceasta ridică problema delicată a păstrării datelor, care a fost adusă în mod repetat în fața CJUE și care a condus la o serie de hotărâri, cel mai recent în 2020, în care se afirmă că dreptul UE se opune păstrării generale și nediferențiate a datelor de transfer și de localizare. Noua propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) este în curs de examinare. 
d. Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018. 
e. Articole privind protecția datelor în acte legislative sectoriale Pe lângă principalele acte legislative privind protecția datelor menționate mai sus, se stabilesc dispoziții specifice privind protecția datelor și în acte legislative sectoriale, cum ar fi: 
- articolul 13 (referitor la protecția datelor personale) din Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave; - capitolul VI (referitor la garanțiile privind protecția datelor) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol); - capitolul VIII (referitor la protecția datelor) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO). 

4. Principalele acorduri internaționale ale UE privind transferurile de date 
a. Transferuri de date comerciale: decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție 
În temeiul articolului 45 din RGPD, Comisia are competența de a stabili dacă o țară din afara UE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, fie pe baza legislației sale naționale, fie pe baza angajamentelor internaționale pe care și le-a asumat. Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții în care își exprimă îngrijorarea cu privire la fluxurile transatlantice de date. În special, acesta a considerat că Scutul de confidențialitate UE-SUA nu oferă nivelul adecvat de protecție impus de legislația UE, în timp ce CJUE a anulat în mod repetat deciziile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în ceea ce privește SUA (a se vedea hotărârile sale din 2015 privind sfera de siguranță în cauza Schrems și din 2020 privind Scutul de confidențialitate UE-SUA în cauza Schrems II). În urma acordului de principiu cu privire la un nou cadru UE-SUA privind confidențialitatea datelor, anunțat la 25 martie 2022 de președinta von der Leyen și de președintele Biden, și a Ordinului executiv 14086 al președintelui Biden privind consolidarea garanțiilor pentru activitățile de informații prin semnale ale Statelor Unite din 7 octombrie 2022, Comisia Europeană a lansat, la 13 decembrie 2022, procesul de adoptare a unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a cadrului UE-SUA privind confidențialitatea datelor. 
b. Acordul-cadru UE-SUA În cadrul procedurii de aprobare, Parlamentul a fost implicat în aprobarea acordului dintre SUA și UE privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor, cunoscut și sub denumirea de „acordul-cadru”. Obiectivul acordului îl constituie asigurarea unui înalt nivel de protecție a informațiilor personale transferate în cadrul cooperării transatlantice în scopul aplicării legii, și anume pentru combaterea terorismului și a criminalității organizate. 
c. Acordurile UE-SUA, UE-Australia și UE-Canada privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) Uniunea Europeană a semnat acorduri bilaterale privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada. Datele PNR includ informații furnizate de pasageri în momentul rezervării biletelor sau al înregistrării pasagerilor și a bagajelor pentru zbor, precum și datele colectate de transportatorii aerieni în scopuri comerciale proprii. Datele PNR pot fi utilizate de autoritățile de aplicare a legii pentru combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului. 
d. Programul UE-SUA de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) Uniunea Europeană a semnat un acord bilateral cu SUA privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din UE către SUA în scopul programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. 

5. Abordarea aspectelor legate de protecția datelor în rezoluții sectoriale specifice 
Mai multe rezoluții ale Parlamentului referitoare la diferite domenii de politică abordează, de asemenea, protecția datelor cu caracter personal, pentru a se asigura coerența cu legislația generală a UE privind protecția datelor și protecția vieții private în aceste sectoare specifice. 

6. Autoritățile Uniunii de supraveghere în materie de protecție a datelor Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o autoritate de supraveghere independentă care garantează că instituțiile și organele UE își respectă obligațiile în materie de protecție a datelor. Principalele atribuții ale AEPD sunt supravegherea, consultarea și cooperarea. 
Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD), fostul Grup de lucru „Articolul 29”, are statutul unui organism al Uniunii Europene cu personalitate juridică și dispune de un secretariat independent. CEPD reunește autoritățile naționale de supraveghere ale Uniunii, AEPD și Comisia. CEPD are competențe extinse de a soluționa litigiile dintre autoritățile naționale de supraveghere și de a oferi recomandări și îndrumări cu privire la conceptele cheie din RGPD și din Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii. 

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
Parlamentul a jucat un rol-cheie în elaborarea legislației Uniunii în domeniul protecției datelor cu caracter personal, introducând protecția vieții private ca o nouă prioritate politică. De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, continuă să lucreze la reforma protecției datelor, pe picior de egalitate cu Consiliul. Parlamentul și-a încheiat, în 2017, activitatea legată de ultima piesă importantă din puzzle, și anume noul regulament privind viața privată și comunicațiile electronice, și așteaptă cu interes ca Consiliul să își încheie în sfârșit lucrările pentru a putea începe negocierile. Parlamentul a supravegheat îndeaproape acordurile internaționale privind transferurile de date. Atât prin intermediul procedurii de aprobare, cât și prin intermediul rapoartelor din proprie inițiativă, s-a asigurat că vocea sa este auzită. Mai mult, înainte de a vota cu privire la Acordul PNR UE-Canada, a decis să solicite avizul CJUE, astfel cum se prevede la articolul 218 alineatul (1) din TFUE, într-o rezoluție din 25 noiembrie 2014. În avizul astfel obținut la 26 iulie 2017, Curtea a constatat că acordul PNR nu putea fi încheiat în forma în care fusese conceput, deoarece mai multe dintre dispozițiile sale nu erau compatibile cu dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal. 
În numeroase rezoluții, Parlamentul și-a exprimat îndoielile cu privire la caracterul adecvat al protecției acordate cetățenilor UE în contextul Cadrului privind sfera de siguranță UE-SUA și, ulterior, al „Scutului de confidențialitate” UE-SUA. După ce cauza Schrems II a condus la invalidarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al protecției oferite de „Scutul de confidențialitate” UE-SUA, pe baza preocupărilor legate de faptul că competențele de supraveghere ale guvernului SUA nu erau limitate, astfel cum prevede legislația UE, și de faptul că cetățenii UE nu dispuneau de căi de atac efective, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a deplâns faptul că Comisia a plasat relațiile cu SUA înaintea intereselor cetățenilor UE și că, prin urmare, Comisia a lăsat sarcina de a apăra legislația UE în sarcina cetățenilor individuali. Parlamentul a reliefat că orice viitoare decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție adoptată de Comisie nu ar trebui să se bazeze pe un sistem de autocertificare, așa cum s-a întâmplat în cazul Sferei de siguranță și al Scutului de confidențialitate; Parlamentul a invitat Comisia să implice pe deplin CEPD în evaluarea respectării și a punerii în aplicare a oricărei noi decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în legătură cu SUA[3]. Parlamentul a comandat, de asemenea, un studiu care a evidențiat peisajul complicat al operatorilor care comercializează date cu caracter personal transferate către SUA[4] și reformele care trebuie introduse în sistemul federal al SUA pentru a restabili încrederea în transferurile transatlantice de date[5]. 
Comisia LIBE a Parlamentului organizează o dezbatere critică cu privire la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în temeiul Cadrului UE-SUA privind confidențialitatea datelor, în lumina Avizului 5/2023 al Comitetului european pentru protecția datelor. În urma prezentării propunerii Comisiei LIBE la 11 mai 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor (2023/2501 (RSP)), concluzionând că cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor nu creează echivalența esențială a nivelului de protecție și solicitând Comisiei să continue negocierile cu omologii săi din SUA, dar să se abțină de la adoptarea constatării caracterului adecvat până la punerea în aplicare deplină a tuturor recomandărilor formulate în rezoluție și în avizul CEPD. 
Parlamentul a înființat o comisie de anchetă pentru a investiga utilizarea Pegasus și a programelor spion de supraveghere echivalente în statele membre ale UE. Prezidată de Jeroen Lenaers, deputat în Parlamentul European, Comisia PEGA a investigat în detaliu practicile de utilizare a programelor spion pentru a investiga membrii opoziției, jurnaliștii, avocații și activiștii societății civile, precum și modul în care astfel de practici afectează procesele democratice și drepturile individuale în UE. În cursul anchetei sale, Comisia PEGA a consultat cadre universitare de prim rang, practicieni și autorități din UE și din întreaga lume. Comisia PEGA a votat la 8 mai 2023 aprobarea raportului său final extrem de critic conținând recomandări privind investigarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului UE în ceea ce privește utilizarea Pegasus și a programelor spion de supraveghere echivalente, elaborat de raportoarea Sophie in’t Veld și care include, printre multe alte puncte, o recomandare de înființare a unui laborator tehnologic al UE pentru cercetarea și monitorizarea utilizării programelor spion împotriva cetățenilor UE. Parlamentul a comandat o serie de studii, pentru a dispune de o bază științifică pentru activitățile sale legislative, inclusiv un studiu privind impactul algoritmilor pentru filtrarea sau moderarea conținutului online - filtrele de încărcare, un studiu privind impactul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) asupra inteligenței artificiale și un studiu privind recunoașterea biometrică și detectarea comportamentală. Această fișă informativă a fost pregătită de Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale al Parlamentului European.

Politica de cookies

Cookie-urile sunt fișiere care sunt stocate pe hard disk-ul dispozitivului dvs. sau pe browserul web și sunt accesate de serverul nostru atunci când accesați serviciile noastre. Alte tehnologii pot include etichete, pixeli, SDK-uri, balize web, JavaScript, link-uri în e-mailuri, identificatori de dispozitiv sau tehnologii similare pe care le putem utiliza în aceleași scopuri ca și cookie-urile și care pot fi stocate pe hard disk-ul dvs. până la expirare. Alte tehnologii sunt utilizate pentru a colecta informații nepersonale sau informații agregate utilizate pentru a vă îmbunătăți experiența și pentru a colecta date de utilizare și performanță. 
Această Politică privind modulele cookie stabilește practicile "Menubox" (sau "noi" sau "ne" sau "nostru") atunci când utilizează module cookie și tehnologii similare pentru a colecta informații atunci când accesați serviciile noastre. 

1. Informațiile pe care le colectăm 
Atunci când utilizați serviciile noastre, cum ar fi vizitarea site-ului nostru web, serverul nostru web înregistrează temporar anumite informații despre dispozitivul pe care îl utilizați: ID-ul dumneavoastră de sesiune, adresa dvs. de IP și informații generate de adresa dvs. de IP anonimizată, care includ: numele de gazdă al computerului dvs., locația dvs. geografică (dacă v-ați configurat sistemul pentru a permite transmiterea de informații de geolocalizare), ora vizitei dvs., URL-ul site-ului web, site-ul web de trimitere, token-uri de securitate (pentru autentificare și transmiterea de informații, cum ar fi formularele de cerere de ofertă), data accesării, cererea de fișier a clientului (numele fișierului și URL-ul), codul de răspuns HTTP și site-ul web de pe care ne-ați vizitat, numărul de octeți transferați în timpul conexiunii și alte informații tehnice, dacă este cazul 

2. Tipul de cookie-uri pe care le folosim 
Utilizăm module cookie în tehnologiile Menubox (site-uri web, aplicații etc.) pentru a îmbunătăți performanța acestora și pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare. 
Utilizăm cookie-uri pentru a oferi următoarele caracteristici: 
Personalizare: de exemplu, reamintirea produselor pe care le-ați adăugat la favoritele dvs. 
Gestionarea sesiunii: pentru a ne asigura că sesiunea dvs. este livrată la sistemul potrivit pe durata vizitei dvs. 
Urmărirea utilizării: folosim module cookie pentru a oferi o analiză a utilizării continue a site-ului web de către utilizatori. Acest lucru ne permite să ne adaptăm ofertele site-ului nostru web la interesele utilizatorilor noștri și facilitează îmbunătățirea continuă a site-ului web. 
Testarea AB/testarea multivariate: putem afișa mai multe versiuni ale unei pagini unui utilizator pentru a evalua care dintre ele generează cea mai bună experiență de utilizare. 
Publicitate: putem afișa conținut publicitar în funcție de locație, limbă și istoricul de navigare anterior. 

2.1 Cookie-uri analitice 
Modulele cookie analitice ne permit să înțelegem modul în care interacționați cu serviciile noastre, astfel încât să le putem analiza, cerceta și îmbunătăți (folosind, de asemenea, instrumente de analiză a datelor de la terți). 

2.2. Cookie-uri de targetare/publicitate 
Cookie-urile publicitare și alte tehnologii similare ne permit să plasăm anunțuri targetate pe alte pagini pe care le vizitați și să măsurăm activitatea dvs. în legătură cu aceste anunțuri. 
Ce tipuri de direcționare permit cookie-urile? 
Demografie: direcționarea anunțurilor pe baza performanțelor produselor și serviciilor în rândul utilizatorilor din anumite locații, grupe de vârstă, sexe și tipuri de dispozitive. 
Pe piață: afișați anunțuri utilizatorilor care au căutat deja produse și servicii similare. 
Audiențe individuale vizate: alegeți cuvinte sau fraze care se referă la persoanele care au cele mai mari șanse să se implice în paginile dvs. și să facă o achiziție folosind "Audiențe individuale vizate". 
Audiențe similare: vizați utilizatorii cu interese similare cu cele din listele de remarketing. 
Remarketing: targetarea utilizatorilor care au interacționat deja cu anunțurile, site-ul web sau aplicația noastră. 

3. Platformele de socializare 
Acestea utilizează informații despre utilizatorii lor pentru a determina dacă trebuie să prezinte o anumită campanie publicitară acestor utilizatori, pe baza criteriilor selectate de către agentul de publicitate. Aceasta poate include informații colectate prin intermediul pixelilor sau al unei tehnologii similare plasate pe site-ul nostru web, informații furnizate de utilizatori platformei de socializare (de exemplu, informații despre cont și utilizarea rețelei sociale) și informații colectate pe site-uri web terțe care sunt partajate cu platforma de socializare. 
Noi nu controlăm informațiile colectate de astfel de parteneri sau agenți de publicitate în legătură cu site-ul nostru web sau utilizarea ulterioară a informațiilor pe care ni le furnizați pentru serviciile menționate mai sus, iar aceștia nu prelucrează aceste informații în numele nostru. Prelucrarea acestor date este guvernată exclusiv de politicile de confidențialitate ale acestor terțe părți, în calitate de controlori respectivi ai acestor date. 

4. Cum să renunți? 
Pentru a renunța la colectarea de date cu caracter personal ca parte a serviciilor DoubleClick de la Google (și la personalizarea pe site-urile partenerilor Google și în căutarea Google), vă rugăm să vizitați www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html. 
Mai multe informații despre modul în care Google utilizează informațiile pot fi găsite aici: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 
Pentru a renunța la reclamele personalizate care apar în contul dvs. de social media sau în newsfeed și pentru mai multe informații despre modul în care aceste platforme de social media utilizează informațiile dvs., vă rugăm să vizitați următorul site web: 
Facebook: https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy 
Dacă doriți să controlați utilizarea de către Facebook a informațiilor despre dvs. colectate de pe site-uri terțe, puteți găsi setările de confidențialitate "Off-Facebook" ale Facebook aici: https://en-gb.facebook.com/off-facebook-activity. 

5. Cum puteți modifica setările sau bloca cookie-urile? 
Vă puteți modifica preferințele de consimțământ pentru utilizarea modulelor cookie, accesând Centrul de setări. 

6. Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a utiliza cookie-uri? 
Atunci când utilizați serviciile noastre, vă vom informa cu privire la utilizarea modulelor cookie și vă vom solicita consimțământul pentru modulele cookie care nu sunt strict necesare pentru buna funcționare a serviciului (de exemplu, modulele cookie de direcționare/publicitate). De asemenea, puteți împiedica sau limita stocarea modulelor cookie pe hard disk-ul dvs. prin setarea browserului dvs. pentru a nu accepta modulele cookie sau prin solicitarea permisiunii înainte de a seta modulele cookie. Odată ce cookie-urile au fost setate, le puteți șterge în orice moment. Puteți afla cum să faceți acest lucru în instrucțiunile pentru browserul dumneavoastră. Dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, este posibil ca unele caracteristici ale site-ului nostru web sau ale Serviciilor noastre să nu funcționeze corespunzător. 

7. Utilizăm pixeli (cunoscuți și sub numele de web beacons/web bug-uri/javascript)? 
Utilizăm pixeli pentru a înregistra automat anumite informații tehnice despre interacțiunile dvs. atunci când vizitați site-urile noastre web sau interacționați în alt mod cu noi, pentru a ne ajuta să livrăm cookie-uri pe site-urile noastre web sau pentru a număra numărul de utilizatori care ne vizitează site-urile. 
De asemenea, este posibil să includem balize web în mesajele noastre promoționale prin e-mail sau în buletinele de știri pentru a determina dacă le deschideți sau răspundeți la ele în scopuri statistice. "Pixelii" sunt mici elemente grafice (de mărimea unui punct la sfârșitul unei propoziții) cu identificatori unici care sunt utilizați pentru a urmări anumite activități online, mișcări și informații conexe despre utilizatori. Spre deosebire de cookie-uri, care sunt stocate pe hard disk-ul computerului unui utilizator, pixelii sunt încorporați în mod invizibil în paginile web sau în e-mailurile bazate pe HTML. Informațiile primite prin intermediul pixelilor ne permit să ne promovăm în mod eficient site-urile noastre web către diferite grupuri de utilizatori și să optimizăm publicitatea externă despre site-urile noastre web care apare pe site-urile web ale unor terți.

Meniu inteligent,

pentru restaurante moderne

Soluțiile digitale devin din ce în ce mai importante și în privința servirii oaspeților.

Menubox este o platformă online fiabilă pentru a afișa și gestiona meniul tău, oferind o serie de funcții inteligente care te ajută să oferi o experiență și mai bună clienților.

Soluțiile noastre

Meniu Qr și Meniu Tabletă

Unde este (sarea și piperul) codul QR?

Afișezi meniul de mâncare și băuturi cu fotografii și videoclipuri superbe pe telefonul sau pe tableta oaspeților tale, fără a descărca nicio aplicație. Platforma noastră este simplă și ușor de utilizat.

Practic, poți să renunți la meniurile de hârtie, sau chiar să le completezi cu menubox.

Chemarea unui chelner și procesul de comandă

Îți economisește timp

Cu doar câteva clicuri, oaspeții pot chema chelnerul la masa lor sau pot comanda felurile de mâncare pe care le doresc. Chiar și lăsarea unui bacșiș devine mai ușoară. Vei economisi minute prețioase, iar chelnerii vor avea mai mult timp pentru a-și face treaba și pentru a se ocupa cu oaspeți.

Colectarea de feedback

Află opinia lor despre tine

Cu ajutor Menubox-ului poți formula întrebări destinate oaspeților, care îți vor oferi informații valoroase ce pot aduce îmbunătățiri în afacerea ta. În plus, aceștia pot lăsa comentarii pentru tine. În plus, te ajută să îmbunătățești clasamentul Google.

Cu Menubox numai câștigi

 1. Pot crește vânzările tale


  Nu este nevoie să vorbim despre efectul unui stimul vizual asupra apetitului tău, nu-i așa?

 2. economisește timp și bani pentru tine


  Face ca servirea clienților să fie mai ușoară, la fel ca și editarea și gestionarea meniului.

 3. Se adaptează la restaurantul tău


  Noi înțelegem cât de important e pentru tine brandul tău. Poți adapta interfața după gustul tău.


Începeți să utilizați menubox în 3 pași simpli

 1. Te înregistrezi
 2. Încarci meniul
 3. Folosești codul QR

Te sunăm înapoi


Află cu ocazia unei consultații grautite cum Menubox îți poate stimula vânzările tale

Întrebări frecvente

De ce merită să folosești un meniu cu cod QR?

Cu un meniu cu cod QR, poți elimina așteptarea dureroasă pe care clienții o resimt atunci când trebuie să aștepte minute lungi pentru un meniu. În plus, meniurile digitale mai moderne, cum ar fi Menubox, includ o serie de caracteristici care facilitează și îmbunătățesc prezentarea ofertelor tale și adaugă funcții inteligente care te ajută să oferi o experiență mai bună clienților.

Bineînțeles. Menubox funcționează perfect pe o tabletă, așa că poți investi banii pe care ai cheltui pentru a tipări un meniu nou într-o tabletă. Multe restaurante folosesc Menubox-ul în acest mod, astfel s-au scutit de o mulțime de costuri inutile.

Da. Experiența a arătat că acesta este popular mai ales în rândul tinerilor și al celor de vârstă mijlocie, dar, desigur, vor exista persoane care preferă meniul fizic din obișnuință. Dar să nu uităm că lumea este în continuă schimbare, marile ziare tipărite trecând la mediile online, iar meniurile nu vor fi nici ei o excepție. Cu cât vei investi mai repede într-un astfel de sistem, cu atât mai repede vei avea un avantaj față de restaurantele concurente.

Menubox nu este o aplicație, așa că clienții tăi nu o vor găsi în App Store sau Play Store. Odată ce oaspeții scanează codul QR, aceștia vor fi redirecționați către o interfață web unde pot vizualiza cu ușurință meniul de mâncare și băuturi. Fără înregistrare, fără descărcare.

În interfața de administrare, dai fiecăreia dintre mesele tale un număr, iar sistemul generează un cod QR pentru acestea. Așezați codul QR conform numărotării meselor. Invitatul scanează codul QR și în colțul din stânga jos apare o pictogramă de chelner. Aici, aceștia pot alege să comande, să se informeze sau să plătească. Odată ce au făcut clic pe una dintre acestea, vei fi notificat prin alertă vocală în interfața de administrare, de la ce masă au sunat. Interfața de administrare poate fi, de asemenea, afișată pe un computer, laptop sau tabletă, este recomandabil să o păstrezi în spatele barului.

În mod similar cu chemarea chelnerului, cel puțin în ceea ce privește generarea și plasarea codurilor QR, iar tu vei fi notificat din nou în interfața de administrare.

Bineînțeles. Cu toate acestea, va trebui să discutăm acest lucru personal. De îndată ce ne anunți intenția de a face acest lucru, echipa noastră te va contacta pentru a discuta detaliile.

Pe de o parte: aveți posibilitatea de a folosi menubox ca înlocuitor complet al meniului, iar oaspeții care nu doresc să folosească meniul QR pot cere personalul să le ducă meniul pe tabletă. Pentru multe restaurante, aceasta este o soluție mult mai ieftină decât tipărirea unui nou meniu aproape în fiecare lună, din cauza prețurilor și informațiilor care se schimbă constant. Pe de altă parte, poți afișa oferta cu imagini și videoclipuri estetice și bine poziționate, poți oferi descrieri detaliate și poți include toate detaliile necesare. Ca proprietar de restaurant, ești cu siguranță conștient de impactul pe care îl poate provoca un stimul vizual corespunzător asupra apetitului. În acest fel, clienții vor fi captivați de imaginile și videoclipurile cu mâncarea oferită de tine și nu se vor mai uita la preț.

Da, menubox funcționează pe toate modelele și mărcile de smartphone-uri.

Mai simplu nici nu poate fi. Te înregistrezi, urmărești tutorialul nostru pentru interfața de administrare, apoi încarci meniul tău și utilizezi codul QR generat de sistem sau linkul către tabletă. În același timp, poți alege care dintre soluțiile noastre inteligente ți s-ar potrivi.

Bineînțeles că da. Prin intermediul interfeței de administrare menubox bazată pe cloud, la care vei avea acces după înregistrare. Apoi îl poți modifica în orice moment.

Da. Oferim o taxă redusă pentru încărcarea completă a meniului. Ne poți contacta prin telefon sau e-mail

Bineînțeles că da. Dacă vei întâmpina probleme în timpul încărcării meniului sau dacă ai orice altă problemă în timpul utilizării serviciului nostru, ne poți contacta prin e-mail sau telefonic. Echipa noastră va încerca să te ajute în cel mai scurt timp posibil. Aceste consultații sunt complet gratuite.

Categoric! Gândește-te la următoarele: cerințele clienților se schimbă constant, iar generația tânără care a socializat pe Instagram și TikTok deja se așteaptă la o astfel de soluție în restaurante. Odată ce investești într-un sistem precum Menubox și îți dai seama de beneficiile acestuia, s-ar putea ca în curând să ți se pară o idee mai bună să renunți definitiv la meniul fizic.